Danh sách sản phẩm

Chậu

60.000 đ   72.000 đ

Chậu

Chậu trụ

55.000 đ   66.000 đ

Chậu trụ

Chậu đề tài hạt nhỏ -  size L

75.000 đ   90.000 đ

Chậu đề tài hạt nhỏ - size L

Chậu đề tài hạt nhỏ -  size M

50.000 đ   60.000 đ

Chậu đề tài hạt nhỏ - size M

Chậu

45.000 đ   54.000 đ

Chậu

Chậu đan mây vỏ

32.000 đ   38.000 đ

Chậu đan mây vỏ

Chậu túi - size S - Ko lỗ đáy

55.000 đ   66.000 đ

Chậu túi - size S - Ko lỗ đáy

Chậu túi - size M - Ko lỗ đáy

90.000 đ   108.000 đ

Chậu túi - size M - Ko lỗ đáy

Chậu túi - size M - Ko lỗ đáy

55.000 đ   66.000 đ

Chậu túi - size M - Ko lỗ đáy

Chậu túi - size M - Ko lỗ đáy

90.000 đ   108.000 đ

Chậu túi - size M - Ko lỗ đáy

Chậu 3 chân - Ko lỗ đáy

55.000 đ   66.000 đ

Chậu 3 chân - Ko lỗ đáy

Chậu có chân

41.000 đ   49.000 đ

Chậu có chân